Ã…bolands Folkdansdistrikt r.f.

Välkommen till Åbolands Folkdansdistrikt!

 

Foto: Emelia Lundström

 

Distriktets stadgar har nyligen uppdaterats och de nya kan läsas här.

Vi ska enligt våra stadgar verka för att sprida intresse för folkdans, folkmusik och folkdräkter inom vårt område. Distriktet strävar till att varje år ordna något evenemang riktat till folkdansare i alla åldrar samt samövning(ar).

Våra medlemslag och enskilda dansare är välkomna att söka understöd från distriktet för danskurser, stämmor, resor, större evenemang m.m. Vi betalar också halva deltagaravgiften för dem som deltar i FSF:s årsprogramskurser eller i Orivesikursen.

Ansökningar om bidrag samt anmälningar via distriktet till FSF:s kurser kan i första hand riktas till mekqvist(på)abo.fi. Bidragsansökningarna behandlas sedan på styrelsens möten.

Bland personliga ansökningar prioriteras sådana där en tydlig nytta för distriktet kommer fram, t.ex. deltagande i kurser som leder till att nya kunskaper sedan kommer även övriga distriktsmedlemmar och gärna flera av danslagen till del.

 

PS: Är du med på facebook? Där finns både gruppen Åbolands Folkdansdistrikt och Finlands svenska folkdansrings diskussionsgrupp FOLKDANS - alla med så kan de bli bara bättre och mer levande forum!

 

Otakt övar uppträdande på Folklandia 2006. Foto: Maria Ekqvist

Samkväm med estlandssvenska och finlandssvenska folkdansare på Hantverksmuseet Klosterbacken i Åbo, augusti 2012. Foto: Maria Ekqvist

 

Festtåg under SamStämt i Pargas, Åboland, 2013. Foto: Fanny Bergman