Ã…bolands Folkdansdistrikt r.f.

Deltagaranmälningar till Europeade i Åbo sommaren 2017 kan göras fram till 20 februari till bettwest (på) abo.fi. Talkoanmälningar tas emot hela våren

Infon nedan har funnits i mer lättläst version i Folkdansaren och man kan även läsa mer på www.turku.fi/europeade2017 (hittills bara på finska eller engelska, tyvärr).  För den som är med på Facebook finns även regelbundet uppdaterad info på sidan Europeade Turku 2017.

Det planeras att finnas tre nivåer av deltagande:

-a. de som anmäler sig som dansare (uppträdande) och betalar en deltagaravgift på 120 euro (inkluderande övernattningsmöjlighet i skola, mat och programinträden). FÖR LOKALA GRUPPER (inkluderande ÅFD) GÄLLER EN AVGIFT PÅ 30 EURO (för vuxna) - icke inkluderande kost och logi.

-b. Heltidstalkoarbetare (Täystalkoolaiset) som förbinder sig till att jobba minst tre dagar a sex timmar/dag eller sammanlagt 18timmar när som helst under evenemanget. Dessa får gratis samma rättigheter som de som betalat deltagaravgift. (Mer info  längre ner på sidan!)

Heltidstalkokategorin har inte rätt att "automatiskt" kräva ledigt för uppträdanden utan talkoinsatsen ska komma i första hand och dansande/spelande i andra hand. Även "utomstående" föreningar/ personer kommer att erbjudas att delta på dessa villkor.

-c. Deltidstalkoarbetare som ställer upp med enstaka timmar under evenemanget. Dessa får vissa rättigheter såsom gratis mat i anslutning till då de jobbat. (Detta kan man alltså även vara utan att vara anmäld som dansare!)


Lokala deltagare (grupp a, dit jag tror att stora dela av ÅFD kommer att höra) förväntas också gärna ställa upp med enstaka talkoinsatser. Allt sådant talkojobb kommer att bokföras och komma danslagen ( i svenska åbolands fall ÅFD, som sedan kan fördela vidare) till godo. Vinsten för Europeaden påverkar hur mycket ersättning som i slutänden utdelas i proportion till insatserna.

Talkoinfo i svensk översättning:

EUROPEADE 2017-kom med och gör sommarens bästa evenemang möjligt!

Europeade är det största årliga folkkulturevenemanget i Europa. I sommar kommer evenemanget till Finland för första gången och ordnas då i Åbo den 26 - 30.7.2017. Vi förväntar oss att över 5000 folkdansare, spelmän och sångare från hela Europa kommer att delta och att vi dessutom kommer att locka en stor publik utöver dem.

Nu söker vi dig som vill ställa upp på talko och hjälpa oss att bjuda besökarna på historiens bästa Europeade. Det finns många slags arbetsuppgifter, alltifrån övervakning av de skolor som används för inkvartering till möjliggörande av festivalens programutbud, utdelning av mat och guidning av de besökande grupperna.

Vi önskar att du som ställer upp på talko:

-har fyllt 15 år

-kan ta ansvar och egna initiativ

-trivs med att arbeta med människor

-vill arbeta med oss för vårt gemensamma mål

-är ledig under Europeaden och beredd att även delta i utbildning innan evenemanget

 

Vi behöver talkoarbetare för att:

-organisera utdelningen av mat

-övervaka de skolor som används för inkvartering

-hjälpa till att organisera program under evenemanget

-kunna erbjuda guider till de besökande grupperna

-informera

-organisera försäljning

-sköta transporter

Vi strävar till att alla besökande grupper ska få en egen guide som talar deras mo- dersmål. Till det behöver vi personer som kan finska, svenska, engelska, spanska, flamländska, italienska, grekiska, lettiska, litauiska, portugisiska, polska, franska, ru- mänska, tyska, slovenska, danska, tjeckiska, ungerska, ryska och estniska.

Det ordnas ett informationstillfälle om Europeaden (på finska) ons den 3.5. kl.

17.00 - 19.00. Dessutom ordnas utbildningstillfällen för talkoarbetare ons 14.6 och må 24.7 kl. 17.00-20.00. Plats meddelas senare.

Talkoarbetet är frivilligarbete, lön betalas alltså inte. Ett arbetspass är i allmänhet 6 timmar och vi ser helst att våra talkoarbetare har möjlighet att ställa upp under flera dagar. Som ersättning för en arbetsinsats på minst 18 timmar får alla talkoarbetare en t-skjorta, mat i samband med arbetsuppgifter och ett evenemangspass, som berättigar till inträde till allt program under Europeaden. (Ersättningen för mindre arbetsuppgifter avgörs från fall till fall) Vid behov ordnas även inkvartering (på skola).

Anmälan görs senast den 15.5. på adressen: https://fi.surveymonkey.com/r/Europeade2017talkoo

Den som fyller i formuläret förbinder sig att vara tillgänglig för talkoarbete och -utbildning. Talkoarbetarna väljs ut bland dem som anmält intresse och kontaktas personligen senast den 1.6.

Ytterligare information ges av koordinator Hilu Toivonen-Alastalo, hilu.toivonen-alastalo(at)europeade2017.fi

--------

Talkoinfon här ovan får gärna delas ut till alla som kan vilja göra en folkkulturinsats i juli!

-------

Vi i Åbolands Folkdansdistrikt kommer att ansvara för en av ca 15 skolor där besökarna inkvarteras. Alla som kan tänka sig att hjälpa med det (och andra talkouppdrag) är mycket välkomna. Vi hoppas att även lokala dansare som ställer upp som festivaldeltagare dessutom gör talkotimmar då de kan och hinner. (Detta kommer att komma distriktet till godo efter festivalen, hur mycket det finns att dela på beror ju på det ekonomiska resultatet som helhet. Dessutom är det ju spännande med en stor festival på hemmaplan - det tycker er styrelse åtminstone!)

Senast 15 maj bör alla (även de som redan är anmälda som dansare) anmäla sig på talkoblanketten (https://fi.surveymonkey.com/r/Europeade2017talkoo) om de kan tänka sig att bidra med talkotimmar. Detta för att de ska få talko t-skjortor, rätt att vistas i skolan m.m. Mail om detta kommer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det går bra att höra av sig på mekqvist(at) abo.fi med frågor kring europeade-arrangemangen. Frågor om dansuppträdandena riktas i första hand till Bettina Westerholm (bettwest(at)abo.fi).

 

UNDER EUROPEADEN ORDNAS ÄVEN EN FOLKDRÄKTSPARAD

- alla frivilliga behövs!

I år under Finlands 100-årsjubileum åker även folkdräkterna ut på turné: Kansallispuvussa – roadshow ger tillfälle att se och visa upp folkdräkter med glatt humör och både helt i enlighet med traditionen och på lite mer alternativa sätt.

Målet är att publiken på varje ort ska få se över 100 finska folkdräkter på levande modeller i alla åldrar och storlekar.

Den som inte kan vara på plats kommer också att kunna se showen live över internet.

Roadshowen åker runt på olika evenemang i landet och kommer till Åbo i samband med Europeade, på söndag den 30.7.2017.

(Övriga planerade turnétillfällen är åtminstone: 26.8.2017 Sataman Valot, Villmanstrand;  7.10.2017 Kansallispuvun päivä, Jyväskylä och 17.-19.11.2017 Suomen kädentaidot -messut, Tammerfors.)

Showen möjliggörs tack vare en av de största privatsamlingarna av folkdräkter i Finland, men dessutom behövs alla vi andra som har någon folkdräkt eller dräktdel i garderoben. Dessutom behövs damer i storlek ca 36-38, för att bära upp dräkterna i turnésamlingen.

Speciellt i Åbo hoppas vi på att få med så många finlandssvenska dräkter som möjligt! Givetvis både kvinnodräkter och mansdräkter.

Mer info finns på facebook (www.facebook.com/kansallispuvussaroadshow) och på instagram www.instagram.com/kansallispuvussa/ och frågor kan även ställas via mail till kansallispuvussa@gmail.com.

I Åbo koordieras evenemanget av Laura Hannula. På svenska kan man också vända sig till mig på Maria Ekqvist, mekqvist@abo.fi.

Både uppträdande deltagare och andra som vill hjälpas till behövs och det behövs absolut inga speciella folkdräktskunskaper, huvudsaken att man vill vara med!

Den som vill visa upp en finlandssvensk dräkt i Åbo bör helst meddela mig (Maria Ekqvist, mekqvist@abo.fi, tel. 0503520829). Anmälan till alla showtillfällen kan även göras i ett formulär (tyvärr helt på finska) på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqH6QsXu9NsmF8fKzkZTS_F_rxGXf9CcRdMBI8FlxAejPODQ/viewform.

PS. Den här infon får gärna spridas!